top of page

׳החייל הטוב׳ מציע מבט מבפנים על עבודת ׳שוברים שתיקה׳, ארגון של לוחמי צה״ל לשעבר שאוסף ומפרסם עדויות של חיילים וחיילות ששירתו בשטחים הכבושים. 
במשך חצי שנה ליוותה מצלמתה של הבמאית סילבינה לנדסמן את חברי הארגון. שעות הצילום הרבות זוקקו לכדי סרט שמהווה צלילה ללב העשייה של ׳שוברים שתיקה׳ – בסיורים מודרכים בחברון ובסביבתה, בהרצאות ובחוגי בית, בעבודה מול התקשורת ובישיבות הפנימיות. כל זאת בשעה שהארגון נדרש להצדיק את עצם קיומו כלפי פנים וכלפי חוץ, ולהתעקש על זכותו להשתתף בדיון הפוליטי.
׳החייל הטוב׳ מעורר שאלות על התעצבותו של קונצנזוס ועל דרכי העמידה מולו.

 

ישראל, צרפת, גרמניה | 87 דקות | 2021

פסטיבלים

 

בכורה עולמית פסטיבל דוקאביב לקולנוע דוקומנטרי, יולי 2021

בימוי וצילום: סילבינה לנדסמן

הפקה: סילבינה לנדסמן, פייר-אוליביה בארדט, קריסטוף מנארדי

עריכה: טל שפי
עיצוב סאונד: עמי ערד
הקלטה: גיא ברקאי, נדיר פליישמן, זהר שפע, שרון לוזון, תולי חן

חברת הפקה: סרטי קומינו, אידאל אודיינס, נאוס פילם

בהשתתפות:
Centre National du Cinéma et de l'image animée
Aide aux Cinémas du Monde
German Federal Film Board - FFA
 

bottom of page